1. Vyzkoušej nový server Greggit právě nyní!
  Co na něm nalezneš? GregTech v celé své kráse, výpravy do vesmíru a další! Započni s námi průmyslovou revoluci...

Hráčské skupiny

17 Říjen 2017
Hráčské skupiny
 • Titan Realms - Hráčské servery
  Zde nalezneš veškeré důležité informace, které se týkají
  hráčských herních serverů Titan Realms

  [IMG]

  Každý server má přednastavené skupiny, které majitel může využít pro setřídění hráčů a jejich pozic. Čím vyšší pozice, tak tím větší kontrolu nad server dotyčná osoba má a proto je pouze na majiteli, koho povýší a koho ne, ve finále si i on za to zodpovídá a pokud ona osoba, které svěřil nějaké pravomoce mu "rozbije" server, tak je to pouze jeho vina. Za dále jakákoliv neodborná manipulace s přednastavenými skupinami může vést k jejich znefunkčnění.  Serverové skupiny

  Default (Host)
  Do této skupiny se zařadí automaticky každý hráč, který se připojí na server. Může používat základní příkazy a pravomoce na serveru. Tato skupina dovolí každému hráči si založit region na ochránění pozemku a využívat základní příkazy.

  Host může vytvořit až 3 regiony pro ochranu svého pozemku
  Host může nastavit až 5 home lokací
  Host může založit Chestshop obchod (Pokud majitel serveru aktivoval plugin)
  Host může založit hráčský portál (Pokud majitel serveru aktivoval plugin)

  Příkazy:
  /sethome
  /delhome
  /spawn
  /home
  /tpa
  /list
  /back
  /kit
  /itemdb
  /pay
  /balance

  Premium
  Premium skupina je určena pro VIP hráče onoho serveru a měla by sloužit na oddělení klasických náhodných hráčů a důvěryhodných jedinců. Pravomoci má tato skupina totožné s hosty, ale navíc má přístup k několika premiovým příkazům.

  Premium může vytvořit až 10 regionů pro ochranu svého pozemku
  Premium může nastavit až 50 home lokací
  Premium může založit Chestshop obchod (Pokud majitel serveru aktivoval plugin)
  Premium může založit hráčský portál (Pokud majitel serveru aktivoval plugin)

  Příkazy:
  + Příkazy Host skupiny
  /fly
  /ignore
  /enderchest
  /workbench
  /heal
  /tpahere
  /hat

  Builder
  Skupina určena pro stavitele serveru a bere se již jako součástí "admin teamu" daného serveru, jelikož již může pokročilejší příkazy, ke kterým by rozhodně neměli mít přístup klasičtí a nedůvěryhodní hráči. Builder může využívat základní příkazy WorldEditu.

  Builder může vytvořit až 50 regionů pro ochranu svého pozemku
  Builder může nastavit až 100 home lokací
  Builder může založit Chestshop obchod (Pokud majitel serveru aktivoval plugin)
  Builder může založit hráčský portál (Pokud majitel serveru aktivoval plugin)

  Příkazy:
  + Příkazy Hosta a Premium skupiny
  /time
  /weather
  /tp
  /tppos
  /gamemode
  /speed
  //set
  //replace
  //redo
  //undo
  //copy
  //paste
  //flip
  //rotate
  //cut
  //stack
  //size
  //count
  //sphere
  //cylinder
  //pyramid

  Admin
  Admin je hlavní skupina "admin teamu" do které by se měli dávat pouze jedinci, kteří se mají starat o server a jsou naprosto důvěryhodní. Admin má pravomoce na většinu funkcí serveru, vyšší pravomoce má pouze tvůrce serveru.

  Příkazy:
  + Příkazy Hosta, Premium a Builder skupiny
  /kick
  /ban
  /banlist
  /whitelist
  /setspawn
  /setworldspawn

  Majitel
  Skupina majitel má naprosto stejné pravomoce jako admin a slouží pouze jako vizuální zvýraznění pro tvůrce serveru. Tvůrce serveru své nejvyšší pravomoce získává přes funkci operátora serveru, kterým může být pouze on a aktivuje se mu automaticky při vytvoření serveru, proto nezáleží jakou skupinu ve finále tvůrce serveru má - vždy má nejvyšší pravomoce.  Jak povýšit hráče do určité skupiny?

  Nastavení hráče na skupinu Host
  /pex user NICK group set default


  Nastavení hráče na skupinu Premium
  /pex user NICK group set premium


  Nastavení hráče na skupinu Builder
  /pex user NICK group set builder


  Nastavení hráče na skupinu Admin
  /pex user NICK group set admin


  Nastavení hráče na skupinu Majitel
  /pex user NICK group set majitel
Uživatelům perko23+, DxGamer22, jetam112_CZ a 6 dalším se toto líbí.